CHUYÊN MỤC
HÌNH ẢNH VỀ MỸ THO
TÌM KIẾM
BẢN ĐỒ
Xem bản đồ lớn
THỐNG KÊ
Tổng lượt truy cập:
Hit Counter
Tổ chức hành chính

Hội đồng nhân dân thành phố

Địa chỉ: 36 Hùng Vương, Phường 7

Điện thoại: (0273) 3872146 - 3875612

 Fax: (0273) 3882242

 Email: mytho.hdnd@tiengiang.gov.vn

Ủy ban nhân dân nhân dân thành phố

 Địa chỉ: 36 Hùng Vương, Phường 7

  Điện thoại: (0273) 3872180

 Fax: (0273) 3882242

  Email: mytho@tiengiang.gov.vn

Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thành phố Mỹ Tho

Phòng Nội vụ

Địa chỉ: 175 Nam kỳ Khởi Nghĩa, Phường 4

Điện thoại: (0273) 3872444 - 387240

Email: mytho.pnv@tiengiang.gov.vn

 Phòng Tài chính - Kế hoạch

Địa chỉ: 36 Hùng Vương, Phường 7

Điện thoại: (0273) 3872488 - 3872287

Email: tpmytho.ptckh@tiengiang.gov.vn

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: 28A Ngô Quyền, Phường 1

Điện thoại: (0273) 3874700 - 3872346

Email: mytho.pgddt@tiengiang.gov.vn 

 Phòng Văn hóa và Thông tin

 Địa chỉ: 62 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 3

 Điện thoại: (0273) 3872225 - 3872224

Email: mytho.pvhtt@tiengiang.gov.vn

Phòng Y tế

Địa chỉ: 175 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 4

Điện thoại: (0273) 3971070

Email: tpmytho.ptyt@tiengiang.gov.vn

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Địa chỉ: 330 Ấp Bắc, Phường 5

Điện thoại: (0273) 3872270

Email: mytho.ptnmt@tiengiang.gov.vn

Phòng Tư pháp

Địa chỉ: 36 Hùng Vương, Phường 7

Điện thoại: (0273) 3872187

 Email: mytho.ptp@tiengiang.gov.vn

Thanh tra

 Địa chỉ: 36 Hùng Vương, Phường 7

 Điện thoại: (0273) 3872130

  Email: mytho.tttp@tiengiang.gov.vn

Phòng Lao động - TBXH

Địa chỉ: Số 13 - Huỳnh Tịnh Của, Phường 7

Điện thoại: (0273) 3884931

Email: mytho.pldtbxh@tiengiang.gov.vn

Văn phòng HĐND và UBND TP

 Địa chỉ: 36 Hùng Vương, Phường 7

 Điện thoại: (0273) 3872180 - 3875611

Email: mytho@tiengiang.gov.vn

Phòng Kinh tế

Địa chỉ: 17 Nguyễn Huệ, Phường 1

Điện thoại: (0273) 3875877

 Email: mytho.pkt@tiengiang.gov.vn

Phòng Quản lý đô thị

Địa chỉ: 49 Trưng Trắc, Phường 1

Điện thoại: (0273) 3872389 – 3878619

Email: mytho.pqldt@tiengiang.gov.vn

Trung tâm Dân số - KHHGĐ

 Địa chỉ: 36 Nguyễn Văn Nguyễn, P8

 Điện thoại: (0273) 3951658 - 3851380

 Email: mytho.dskhhgd@tiengiang.gov.vn

Trung tâm Phát triển Quỹ đất

Địa chỉ: 205 Phan Thanh Giản, Phường 2

Điện thoại: (0273) 3974554

Email: mytho.ttptqd@tiengiang.gov.vn

Ủy ban nhân dân các phường, xã thuộc thành phố Mỹ Tho

Ủy ban nhân dân Phường 1

Địa chỉ: Số 43 Lê Lợi, Phường 1

Điện thoại: (0273) 3872148

Email: mytho.p1@tiengiang.gov.vn

Diện tích: 77,69 ha

Dân số: 5.835 người

Ủy ban nhân dân Phường 2

Địa chỉ: Số 45 Nguyễn Huỳnh Đức, Phường 2

Điện thoại: (0273) 3872 986

Email: mytho.p2@tiengiang.gov.vn

Diện tích: 70,75 ha

Dân số: 13.716 người

Ủy ban nhân dân Phường 3

Địa chỉ: Số 4C2 Học lạc, Phường 3

Điện thoại: (0273) 3972252                         

Email: mytho.p3@tiengiang.gov.vn

Diện tích: 54,19 ha

Dân số: 10.701 người

Ủy ban nhân dân Phường 4

Địa chỉ: Số 143 Tết Mậu Thân, Phường 4

Điện thoại: (0273) 3872790     

Email: mytho.p4@tiengiang.gov.vn

Diện tích: 80,72 ha

Dân số: 17.326 người

Ủy ban nhân dân Phường 5

Địa chỉ: Số 479 Ắp Bắc, Phường 5

Điện thoại: (0273) 3872791 - 3883829

Email: mytho.p5@tiengiang.gov.vn

Diện tích: 271,54 ha

Dân số: 21.641 người

Ủy ban nhân dân Phường 6

Địa chỉ: Số 154/4 Lê Thị Hồng Gấm, Phường 6

Điện thoại: (0273) 3873192

Email: mytho.p6@tiengiang.gov.vn

Diện tích: 309,09 ha

Dân số: 24.451 người

Ủy ban nhân dân Phường 7

Địa chỉ: Số 139 Nguyễn Huệ, Phường 7

Điện thoại: (0273) 383827

Email: mytho.p7@tiengiang.gov.vn

Diện tích: 40,28 ha

Dân số: 9.499 người

Ủy ban nhân dân phường 8

Địa chỉ: Số 13/11 Nguyễn Văn Nguyễn, P8

Điện thoại: (0273) 3872994     

Email: mytho.p8@tiengiang.gov.vn

Diện tích: 69,69 ha

Dân số: 12.373 người

Ủy ban nhân dân Phường 9

Địa chỉ: Khu phố 1, Phường 9

Điện thoại: (0273) 3950047 - 3950844

Email: mytho.p9@tiengiang.gov.vn

Diện tích: 237,55 ha

Dân số: 7.378 người

Ủy ban nhân dân Phường 10

Địa chỉ: Khu phố 1 - Phường 10

Điện thoại: (0273) 3858215

Email: mytho.p10@tiengiang.gov.vn

Diện tích: 282,21 ha

Dân số: 10.634 người

Ủy ban nhân dân phường Tân Long

Địa chỉ: Khu phố Tân Hòa, Phường Tân Long

Điện thoại: (0273) 3852 530

Email: mytho.ptl@tiengiang.gov.vn

Diện tích: 325,67 ha

Dân số: 3.560 người

Ủy ban nhân dân xã Tân Mỹ Chánh

Địa chỉ: Ấp Phong Thuận, xã Tân Mỹ Chánh

Điện thoại: (0273) 3850145

Email: mytho.xtmc@tiengiang.gov.vn

Diện tích: 936,98 ha

Dân số: 12.724 người

Ủy ban nhân dân xã Đạo Thạnh

Địa chỉ: Ấp 3A - xã Đạo Thạnh

Điện thoại: (0273) 3855692

Email: mytho.xdt@tiengiang.gov.vn

Diện tích: 1.075,26 ha

Dân số: 16.375 người

Ủy ban nhân dân xã Trung An

Địa chỉ: Ấp 1 - xã Trung An

Điện thoại: (0723) 3855420

Email: mytho.xta@tiengiang.gov.vn

Diện tích: 1.015,79 ha

Dân số: 26.399 người

Ủy ban nhân dân xã Mỹ Phong

Địa chỉ: Ấp Hội Gia, xã Mỹ Phong

Điện thoại: (0273) 3989189

Email: mytho.xmp@tiengiang.gov.vn

Diện tích: 1.124,96 ha

Dân số: 17.361 người

Ủy ban nhân dân xã Thới Sơn

Địa chỉ: Ấp Thới Hòa, xã Thới Sơn

Điện thoại: (0273) 3895300

Email: mytho.xts@tiengiang.gov.vn

Diện tích: 1.211,69 ha

Dân số: 5.783 người

Ủy ban nhân dân xã Phước Thạnh

Địa chỉ: Ấp Phước Hòa, xã Phước Thạnh

Điện thoại: (0273) 3893072

Email: mytho.xpt@tiengiang.gov.vn

Diện tích: 1.040,01 ha

Dân số: 12.629 người

 

 

 

Chi tiết »