CHUYÊN MỤC
HÌNH ẢNH VỀ MỸ THO
TÌM KIẾM
BẢN ĐỒ
Xem bản đồ lớn
THỐNG KÊ
Tổng lượt truy cập:
Hit Counter
Báo cáo viên pháp luật

DANH SÁCH BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT THÀNH PHỐ MỸ THO

(Kèm theo Quyết định số  1513/QĐ-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2017

của Chủ tịch Ủy ban nhân  dân  thành phố Mỹ Tho) 

Số TT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị công tác

Trình độ chuyên môn

Lĩnh vực pháp luật chuyên môn sâu

1        

Huỳnh Thị Lệ Anh

Trưởng phòng

Phòng Tư pháp thành phố

Đại học luật

Pháp luật Dân sự, hành chính, hôn nhân gia đình

2        

Lê Châu Tuấn

Chuyên viên

Phòng Tư pháp thành phố

Đại học luật

Hành chính; Hòa giải ở cơ sở

3        

Lê Văn Hạnh

Phó Trưởng phòng

Phòng Nội vụ thành phố

Cử nhân kinh tế luật

Pháp luật về Cán bộ, công chức, viên chức

4        

Nguyễn Khắc Thành

Thanh tra viên

Thanh tra thành phố

Đại học luật

Pháp luật thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng

5        

 

Nguyễn Văn Lực

Phó Chi cục trưởng

Chi cục Thống kê thành phố

Cử nhân kinh tế công

Pháp luật về thống kê

6        

Nguyễn Thanh Tăng

Phó Trưởng phòng

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố

 

Cử nhân Xã hội học

Pháp luật lao động

7        

Bùi Thanh Vũ

Chuyên viên

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố

Cử nhân hành chính

Pháp luật lao động

8        

Nguyễn Văn Lùng

Phó Trưởng phòng

Phòng Kinh tế thành phố

Thạc sĩ Kinh tế

An toàn thực phẩm ngành nông nghiệp, công thương

9        

Nguyễn Thị Vinh Quang

Trưởng phòng

Phòng Tài nguyên-Môi trường thành phố

Đại học luật

Pháp luật về tài nguyên, môi trường

10     

Võ Quí Quốc

Phó Trưởng phòng

Phòng Văn hóa-Thông tin thành phố

Đại học Báo chí-Tuyên truyền

Văn hóa, thông tin

11     

Từ Kim Thoa

Viên chức

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố

Đại học Chính trị

Pháp luật về giáo dục và đào tạo; các văn bản pháp luật có liên quan đến giáo dục và đào tạo

12     

Nguyễn Văn Hoàng

Phó Giám đốc

Bảo hiểm xã hội thành phố

Kỹ sư trồng trọt

Pháp luật về bảo hiểm xã hội, y tế, bảo hiểm thất nghiệp

13     

Nguyễn Hồng Kỳ

Phó Trưởng Công an thành phố

Công an thành phố Mỹ Tho

Đại học Cảnh sát nhân dân

Pháp luật quản ký hành chính, trật tự xã hội, thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp

14     

Phạm Thế Kim

Phó Trưởng Công an thành phố

Công an thành phố Mỹ Tho

Đại học Cảnh sát nhân dân

Pháp luật Phòng chống tội phạm, phòng chống tệ nạn xã hội

15     

Võ Văn Thiện

Phó Đội trưởng, Đội Chính trị hậu cần

Công an thành phố Mỹ Tho

Đại học An ninh

Xây dựng đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần

16     

Phan Trung Hiền

Phó Đội trưởng, Đội Tổng hợp

Công an thành phố Mỹ Tho

Đại học Kinh tế

Pháp luật về Xử lý vi phạm hành chính, cải cách tư pháp, quy chế dân chủ

17     

Huỳnh Văn Thanh

Phó Đội trưởng, Đội An ninh

Công an thành phố Mỹ Tho

Đại học An ninh

An ninh chính trị nội bộ

18     

Lê Hồng Nguyên

Phó Đội trưởng, Đội An ninh

Công an thành phố Mỹ Tho

Đại học An ninh

An ninh văn hóa

19     

Nguyễn Văn Trai

Đội trưởng, Đội Cảnh sát giao thông

Công an thành phố Mỹ Tho

Đại học luật

Pháp luật giao thông

20     

Nguyễn Ngọc Nhân

Phó Đội trưởng, Đội Cảnh sát giao thông

Công an thành phố Mỹ Tho

Đại học luật

Pháp luật giao thông

21     

Võ Trần Chí Công

Phó Đội trưởng, Đội Cảnh sát giao thông

Công an thành phố Mỹ Tho

Đại học luật

Pháp luật giao thông

22     

Lê Văn Bích

Phó Đội trưởng, Đội xây dựng phong trào và quản lý bảo vệ dân phố

Công an thành phố Mỹ Tho

Đại học luật

Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

23     

Phan Xuân Vũ

Phó Đội trưởng, Đội cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp

Công an thành phố Mỹ Tho

Đại học cảnh sát nhân dân

Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp

24     

Hứa Văn Vũ

Phó Đội trưởng, Đội cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường

Công an thành phố Mỹ Tho

Đại học luật

Phòng chống tội phạm về môi trường

25     

Lê Thanh Nghiệp

Đội trưởng Đội cảnh sát trật tự-Cơ động

Công an thành phố Mỹ Tho

Thạc sĩ luật

Trật tự đô thị, trật tự công cộng

26     

Nguyễn Văn Mười

Phó Đội trưởng, Đội cảnh sát trật tự-Cơ động

Công an thành phố Mỹ Tho

Đại học Văn hóa – Tư trưởng

Trật tự đô thị, trật tự công cộng

27     

Phạm Thanh Sang

Đội trưởng Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội

Công an thành phố Mỹ Tho

Thạc sĩ luật

Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội

28     

Phan Thanh Nam

Đội trưởng Đội Cảnh sát truy nã tội phạm

Công an thành phố Mỹ Tho

Đại học luật

Truy nã tội phạm

29     

Võ Văn Tấn

Đội trưởng Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Công an thành phố Mỹ Tho

Đại học luật

Quản lý cư trú, nhân hộ khẩu, ngành nghề kinh doanh có điều kiện

30     

Trần Thị Hương

Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Công an thành phố Mỹ Tho

Đại học Cảnh sát nhân dân

Quản lý cư trú, nhân hộ khẩu, ngành nghề kinh doanh có điều kiện

31     

Nguyễn Văn Tỏ

Đội trưởng Đội kỹ thuật hình sự

Công an thành phố Mỹ Tho

Đại học luật

Kỹ thuật hình sự

32     

Nguyễn Văn Hải

Phó Đội trưởng Đội kỹ thuật hình sự

Công an thành phố Mỹ Tho

Đại học luật

Kỹ thuật hình sự

33     

Nguyễn Văn Tám

Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ

Công an thành phố Mỹ Tho

Đại học Cảnh sát nhân dân

Phòng chống tội phạm kinh tế và chức vụ

34     

Thái Thanh Tuấn

Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy

Công an thành phố Mỹ Tho

Đại học Cảnh sát nhân dân

Phòng chống tội phạm về ma túy

35     

Nguyễn Mộng Quốc Vinh

Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy

Công an thành phố Mỹ Tho

Đại học Cảnh sát nhân dân

Phòng chống tội phạm về ma túy

36     

Nguyễn Ngọc Danh

Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy

Công an thành phố Mỹ Tho

Đại học luật

Phòng chống tội phạm về ma túy

37     

Võ Thanh Tuấn

Phó Đội trưởng Đội điều tra tổng hợp

Công an thành phố Mỹ Tho

Đại học Cảnh sát nhân dân

Điều tra, xử lý tội phạm

38     

Nguyễn Thị Tám

Phó trưởng đồn Công an khu công nghiệp

Công an thành phố Mỹ Tho

Đại học luật

Phòng chống tội phạm tại khu công nghiệp Mỹ Tho

39     

Nguyễn Khắc Quy

Cán bộ Đội tổng hợp

Công an thành phố Mỹ Tho

Đại học xã hội và nhân văn

Theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

40     

Phan Thanh Vũ

Cán bộ Đội tổng hợp

Công an thành phố Mỹ Tho

Đại học luật

Cải cách tư pháp, quy chế dân chủ

41     

Nguyễn Văn Thơi

Chính trị viên

Ban Chỉ huy Quân sự thành phố

Cử nhân luật

Quốc phòng – An ninh

42     

Nguyễn Thị Cẩm Thúy

Kiểm sát viên

Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố

Cử nhân luật

Pháp luật hình sự

43     

Võ Thị Ngọc Hoa

Thẩm phán

Tòa án nhân dân thành phố

Đại học luật

Pháp luật hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình

44     

Nguyễn Thị Ánh Phương

Thẩm phán

Tòa án nhân dân thành phố

Đại học luật

Pháp luật hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình

45     

Trần Phạm Vân Trang

Thư ký

Tòa án nhân dân thành phố

Đại học luật

Pháp luật hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình

46     

Võ Đức Nhân

Phó Chi cục trưởng

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố

Đại học luật

Thi hành án dân sự

47     

Nguyễn Văn Dũng

Phó Chủ tịch

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố

Đại học hành chính

Tổ chức và hoạt động của UBMT TQ

48     

Nguyễn Thị Nhung

Phó Trưởng ban

Ban Tuyên giáo Thành ủy

Đại học chính trị

Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và pháp luật Nhà nước

49     

Nguyễn Phước Hiền

Phó Chủ nhiệm

Ủy ban kiểm tra Thành ủy

Đại học luật

Kiểm tra,  giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng

50     

Nguyễn Thị Thu

Phó Chủ tịch

Hội luật gia thành phố

Đại học luật

Hành chính

51     

Nguyễn Thanh Sang

Chủ tịch

Hội Chữ thập đỏ thành phố

Đại học luật

Công tác Hội và phong trào Hội Chữ thập đỏ

52     

Dương Thị Hương

Bí thư

Đoàn Thanh niên CSHCM thành phố

Đại học luật

Pháp luật thanh niên, nghĩa vụ quân sự, tổ chức chính quyền địa phương

53     

Trần Minh Thuận

Phó Bí thư

Đoàn Thanh niên CSHCM thành phố

Đại học luật

Pháp luật thanh niên, nghĩa vụ quân sự, tổ chức chính quyền địa phương

54     

Nguyễn Thị Loan

Phó Chủ tịch

Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố

Đại học xã hội học

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền; giám sát, phản biện xã hội và các văn bản luật có liên quan đến phụ nữ, trẻ em

55     

Nguyễn Ngọc Thành

Chủ tịch

Hội Nông dân thành phố

Đại học hành chính

Tổ chức và hoạt động Hội Nông dân và các quy định pháp luật có liên quan đến hoạt động Hội Nông dân

56     

Nguyễn Thị Hưng

Phó Giám đốc

Trung tâm Dân số-KHHGĐ thành phố

Đại học công tác xã hội

Pháp luật dân số, kế hoạch hóa gia đình

57     

Nguyễn Phục Dũng

Phó Giám đốc

Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố

Đại học xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và công tác xây dựng Đảng

58     

Lê Phú Hải

Tổ trưởng Tổ hành chính-Quản trị-Dịch vụ

Trung tâm Văn hóa thành phố

Đại học báo chí-Tuyên truyền

Báo chí

59     

Trần Thanh Dũng

Phó Giám đốc

Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố

Kỹ sư xây dựng

Bồi thường hỗ trợ và trái định cư

60     

Trần Hữu Chương

Viên chức

Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố

Đại học kinh tế quản lý công

Bồi thường hỗ trợ và trái định cư

61     

Nguyễn Nhất Thi

Phó Trưởng đài

Đài Truyền Thanh – Truyền hình thành phố

Đại học báo chí

Báo chí

62     

Phạm Thị Thu Hà

Chủ tịch

Liên đoàn Lao động thành phố

Đại học chính trị

Pháp luật công đoàn

63     

Phan Anh Tài

Tổ trưởng Tổ tổng hợp – hành chính

Kho bạc Nhà nước thành phố

Đại học kinh tế

Ngân sách Nhà nước

 

Chi tiết »